PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRSEL VE MOTOR ENGEL OLUŞUMUNDA ÖNEMLİ BİR ETKEN... -->

SEREBRAL PALSİ VE GÖRME SORUNLARI >
———————————————————————

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ
Test için Tıklayınız --->

SARI NOKTA TESTİ
Test için Tıklayınız --->

———————————————————————
:: ÖZEL DOSYALAR ::

GÖRME VE ÖĞRENME >

Doç. Dr. NAZAN BAYKAN - 30.07.2007

ÇOCUĞUMDA GÖRME SORUNU VAR MI? >
Doç. Dr. NAZAN BAYKAN - 07.07.2007


:: ÇOCUKLARDA GÖRME :: ‘Eyvah, çocuğum görme engelli’
Nasıl büyüteceğim?, Yaşıtları ile oynayabilecek mi? Hangi okullara gidecek?, Nasıl meslek edinecek? ... -->
 
:: GÖRMENİN RE/HABİLİTASYONU ::
Görme engelli olmak kişilerin yaşam kalitesini değiştirirken, görme engelli bir çocuğa sahip olmak aileleri düşündüren, kararsızlığa sürükleyen... -->
 
::TERAPİST VE EĞİTİMCİNİN AZ GÖRMEYİ DEĞERLENDİRMESİ :: Konusunda uzmanlaşmış göz hekiminin vereceği rapor sonrasında, takımda çalışan her terapist ve eğitimcinin... -->

:: SEREBRAL PALSİ VE GÖRME SORUNLARI ::

> CP tanı şemsiyesi altında , statik beyin hasarı sonrası,motor tutulum ile birlikte, bir çok duyusal ve işlevsel bozuklu... -->


:: ENGELLİ ÇOCUKLARDA GÖRME RE/-HABİLİTASYONU, AİLE İÇİ EĞİTİM ::

> Bütün engellilik gruplarında % 42-90 görme yetmezliği ikincil bir engel olarak saptanmış.(Cross ve ark 1981 , jJacobson 1985)
> Görme yetmezliği ne...-->

 
2020 yılında , dünyada en sık rastlanan görme engellilik etkeninin görme bozuklukları olacağı bildirilmektedir. Dünya sağlık teşkilatının verilerine göre 161.000.000 kişi görme engelli olup, bunların 37 milyonu kör, 124 milyonu ise az görendir.

İletişim teknolojilerinin çılgınca gelişimi sonrasında görsellik bilgiye ulaşmada en önemli araçtır. Kitaplar, dergiler monitörize sistemler gibi. Bunun yanında günlük yaşamda da görme... -->

Webmaster: REFLX DESIGN Sitenin tüm hakları saklıdır. © Ayan Görme Merkezi   -   Vali Konağı Caddesi, Varol Apt. 107/4 Nişantaşı – İSTANBUL - Tel.: 0216 343 97 50 – 0212 241 38 23