Özel Dosyalar

Serebral Palsi ve Görme Bozuklukları

Serebral Palsi de sık gördüğümüz görme bozukluklarını; 1. Göze ait olanlar 2. Göz hareket bozuklukları 3. Kortikal, ( arka görme yollar) bozuklukları 4. Serebral (yüksek beyin merkezlerindeki görme) bozuklukları diye ayırabiliriz .


Otizm ve Görme Bozuklukları

Otizm, biyolojik bir beyin rahatsızlığı olup, yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemlerle kendini gösteren, karmaşık bir beyin bozukluğudur.


Down Sendromu ve Görme Bozuklukları

Trisomi 21 (Down Sendromu), en sık rastlanan yeni doğan kromozomal anomalisi olup, kısmen veya bütün olarak 21. kromozomun varlığı ile karakterizedir.


Prematür Çocuklar ve Görme Bozuklukları

Prematüre çocuklarda, göze, görme yollarına ve beyindeki yüksek merkezlere ait nedenlerle görme bozuklukları olabilir.