Görme ve/-ya İlave Engelli Çocuklarda Az Görme Tarifi ve Nedenleri.

Görme ve/-ya İlave Engelli Çocuklarda Az Görme Tarifi ve Nedenleri

Görme engelli çocukları az gören ve körler olarak iki grup da topluyoruz.

Gelişen teknoloji, cerrahi ve tıbbi tedavi imkanlarının ilerlemesi, tanı ve tedaviye ulaşılabilirliğin artması sonrasında, körler, görme engelli çocukların %15-20'si gibi bir grubunu oluştururlar. 

Az Gören Çocuklar

Öz bakım becerileri, iletişim, bağımsız hareket ve yakın çalışma becerilerinde, cerrahi ve tıbbi müdahaleye, optik düzeltmeye rağmen kısıtlama yaşayan, zorlanan çocuklardır.

Dünya sağlık örgütü az görmeyi Tıbbi ve cerrahi müdahale sonrasında, optik düzeltmeye rağmen, iyi gören gözde görmenin 20/70 den az olması, veya görme alanının 20 dereceden dar olması durumu diye tarifler. Bu tarif, tıbbi raporlama ve eğitim planlaması için önemlidir.

KÖRLÜK: Işık dahi görememe durumudur. Çocuğun ışık algısı olması durumunda, az görmeden bahis edilir.

KANUNİ KÖRLÜK: Az görmesine rağmen sosyal haklar edinilmesi amacı ile yapılan bir tanımlamadır. İyi gören gözde görme keskinliğinin 20/200 olması veya santral 20 derecelik görme alanı varlığında kanuni körlükten bahis edilir.

GÖRSEL VERİMLİLİK: Olan görmeyi kullanış biçimimizdir. Aynı görsel becerilere sahip iki çocuk arasında görsel davranışların çok farklı olduğunu saptamaktayız. Olan görmeyi kullanmada deneyim ve motivasyon çok önemlidir. Aşırı koruyucu anne, kapalı ortamlarda büyüme çocuğun duyusal olarak uyarılmasına engel oluşturur.

Görme engelli çocuklarımızın %50-65 inde ilave engel vardır. Çoğul engelli çocuklarımız, görme engeline ilave olarak motor, fiziksel, bilişsel engeli olan çocuklardır.     

Görme Engelli Olma Etyolojisi

DOĞUM ÖNCESİ NEDENLER: Kızamıkçık, AIDS, Toxoplazma, madde, alkol bağımlılığı

DOĞUM SIRASINDA: Doğum travmaları, ROP, beyin zedelenmeleri, kafa içi kanamalar, periventriküler lökomalazi(PVL), hypoksi (beynin oksijensiz kalması

DOĞUM SONRASINDA: Menenjit , ansefalit kazalar,Vit A eksikliği, intra ventriküler kanamalar

HEREDİTER HASTALIKLAR: Retinoblastoma, Down sendromu, kolobomlar, Usher Sendromu

ETYOLOJİ BİLİNMEYEN: Katarakt, glokom,