Çalışma Alanlarımız

Dünya Sağlık Teşkilatının (WHO)'nın verilerine göre tüm dünyada 0-24 yaş arasında 46 milyon görme engelli çocuk vardır. Bu çocukların yarıdan fazlasında ilave engel bulunmaktadır.

Okullaşma oranı ve eğitim seviyeleri açısından en mağdur durumda olan çocuklarımız, görme engeline ilave engeli olan çoğul engelli çocuklardır.

Çoğul engelli çocuklarımızın işlevsel görme muayenesi, sabır, sevgi ve tecrübe gerektiren zorlu bir süreçtir.  20 yıla yakın bir süredir çoğul engelli çocukların  muayenesine odaklanan  merkezimizde  her çocuğun bireysel gereksinimlerine (kronolojik yaşı, gelişim basamağı ve görme yaşı) göre işlevsel görmesi değerlendirilerek  veriler diğer  disiplinler ile paylaşılır ve   bütüncül gelişimi desteklenir .

Bu bağlamda hizmetlerimiz;

  • 0-3 yaş tüm engelli çocuklarda görme ile ilgili erken müdahale uygulamaları, işlevsel görme ve az görmenin değerlendirilmesi, raporlanması
  • 03-21 yaş görme engelli eğitim çağındaki çocuklarda işlevsel görme ve az görmenin değerlendirilmesi, bireysel görsel eğitim programının  ve eğitim ortamının saptanması, raporlanması
  • 03-21 yaş grubunda optik ve optik olmayan sistemlerin verilmesi, yardımcı destek teknolojiler  den  İPad, akıllı telefon, bilgisayar kullanımı için işlevsel görme değerlendirmesi, raporlanması
  • Dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü, dyslexia, legasteni tanısı almış çocuklarda derslikte öğrenmeye dönük işlevsel görme muayenesi, raporlanması
  • Çoğul engelli çocuk anne-babalarına, sınıf öğretmenlerine az gören çocukların  görmeyi kullanması, işlevsel görmesi ve eğitim ortamı ile ilgili bilgilendirme,  danışmanlık,
  • Ambliyopi (Göz tembelliği) tanılama, tedavisi,
  • Farklı disiplinlere, okullara, re/-habilitasyon merkezlerine, ailelere dönük,az görme,az görme re/_habilitasyonu, görme-öğrenme, nörogelişimsel hastalıklarda görme gibi ülkemizde nispeten az bilinen konularda konu anlatımı

Merkezimizde tüm çalışmalar takım çalışması şeklinde, disiplinler arası yoğun bir iletişim ağı içinde yürütülmektedir. Merkeze sevk edilen hastanın fizyoterapisti, sınıf öğretmeni, özel eğitimcisinin muayene sırasında merkezde bulunması çocuğun görmesinin takım elemanlarınca daha iyi anlaşılması ve karşılıklı bilgi alışverişini sağladığı için çok yararlı olmaktadır.

Muayeneye çocuğun annesi mutlaka katılmalıdır.

Muayene en az 1.5 saat, bazen 2 seans sürebilmektedir.